Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

AMAÇ: Sağlıkta kalite standartları –Diyaliz klavuzuna uygun olarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması aynı zamanda etkin etkili zamanında hizmet sunulmasıdır.

HEDEFLER: Sağlıkta Kalite Standartları ; Kuruluş içi hedef ve kuruluş dışı hedef olarak 2’ye ayrılmıştır.

1-Kuruluş içi hedefler:

  • Sağlıkta kalite standartlarına uyarak diyaliz  hizmetinin etkinliğini artırmak
  • Etkili sonuçlara ulaşmak
  • Bu işleyiş sürecinde en uygun kaynakları kullanarak verimliliği artırmak .
  • Çalışanlarımızın sağlıklı çalışma yaşamı sürdürebilmesi için ideal güvenli bir çalışma ortamı ve alt yapısı oluşturmaktır.

2-Kuruluş Dışı Hedefler :

  • Tedavi ve bakım hizmetlerini hastanın ihtiyacına göre uygun ve kabul edilebilir zaman aralığında sunulması
  • Hastalık  tedavisinin tamamlanması sonrasında Sürekliliğin sağlanması.
  • Toplumun değerleri hasta kişilerin ihtiyaç  ve beklentileri dikkate alınarak bakım hizmetlerinde hasta odaklı yaklaşmak ve hasta güvenliğini sağlamaktır. 

Diyaliz hizmetlerinde 7/24 her zaman yanınızdayız.

BİZE ULAŞIN