Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sistemimiz

Özel Ata Diyaliz Merkezlerimizde  kalite çalışmaları, yönetimin ve kalite sorumlularının desteği ile “Kalite Yönetim Birimi” tarafından; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz doğrultusunda yürütülmektedir. Sağlıkta Kalite Standartlarına göre belirlenen bölümler için Kalite Yönetim Direktörü ile birlikte  kalite sorumluları görevlendirilmiştir. Bu bölümler aşağıdaki gibidir;

1. Kurumsal Hizmetler
- Kurumsal Yapı
- Kalite Yönetimi
- Doküman Yönetimi
- Risk Yönetimi
- İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Eğitim Yönetimi
- Sosyal Sorumluluk

2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler
- Hasta Deneyimi
- Sağlıklı Çalışma Yaşamı

3. Sağlık Hizmetleri
- Hasta Bakımı
- İlaç Yönetimi
- Enfeksiyonların Önlenmesi
- Laboratuvar Hizmetleri

4. Destek Hizmetler
- Tesis Yönetimi
- Otelcilik Hizmetleri
- Malzeme ve Cihaz Yönetimi
- Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
- Atık Yönetimi
- Dış Kaynak Kullanımı

5. Gösterge Yönetimi
- Göstergelerin İzlenmesi
- Kalite Göstergeleri

Kalite Toplantılarımız
Yıl içerisinde belli periyotlarla kalite sorumluları, Yönetim Kurulu Başkanı, Kalite Yönetim Direktörü, Mesul Müdür, Birim sorumlularının katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
- Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak
- Bu olayları izlemek
- Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.

Özdeğerlendirme Süreci
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz) kapsamında, diyaliz merkezlerimizde yılda 1 defa özdeğerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.
- Özdeğerlendirme ekibi; Yönetim Kurulu Başkanı, Mesul Müdür, Genel Mali ve İdari İşler Müdürü, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü, Kalite Yönetim Direktörü ve Yardımcısı ve Kalite Birim Sorumlularından  oluşmaktadır.
- Özdeğerlendirme (iç denetim), yılda 1 defa yapılır.
- Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.
- Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde  denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile

İlgili kişiler bilgilendirilir.
 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kuruluşun Amacı:

Gelişen Teknoloji ile  değişen dünyamızda insan hayatında en önemli yere sahip sektörlerden birisi  olan  sağlık sektörüde önemli ölçüde etkilenmektedir.Etki  içersinde en önemli olgu insan olma olgusunun önem taşımaktadır.

Kalite Yönetim Birimi ,Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında diyaliz merkezimizde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ,sağlıklı bir şekilde  yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

Kalite çalışanlarından oluşan  ekip Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmaktadır.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV VE ÇALIŞMALARI

1.  27.06.2015 Tarihli ve 29399 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sağlık Hizmeti  Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik “gereği kurumun kalite hizmet sunumunun sağlanması için gerekli faaliyetlerin  yürütülmesi.

2.SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

3.Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

4.Özdeğerlendirmeleri takip eder.

5.Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

6.Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine  yönelik çalışmaları (anket uygulamaları 

Onun sonuçlarının  değerlendirilmesi ,sonuçlara yönelik iyileştirme gibi)yönetir.

7.Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

8.SKS Diyaliz çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

9.SKS Diyaliz gereği belirlenmiş olan bölüm kalite sorumluları ile birlikte koordineli olarak birlikte çalışır.

10.Kalite Yönetim Direktörü standartlarda belirtilen komitelerin doğal üyesidir.

11.Kurumsal amaç ve hedeflerin belirlenmesinde danışmanlık eder,onların tüm bölüm ve birimlerde çalışanlar tarafından benimsenmesinde çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlar.

12.Bölüm sorumluları ile analiz ve takipler yapar.

13.Yapılan anket değerlendirmelerini Kalite Yönetim Birimine sunar ve değerlendirmeler yapar.

14.Her dönem hizmet sunumuna yönelik üst yönetim ve bölüm kalite sorumluları ile bölüm değerlendirme toplantıları yapar.      

İLĞİLİ DÖKÜMANLAR

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilme ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (27.06.2015 tarihli ve 29399 )

Sağlıkta Kalite Standartları -Diyaliz

Diyaliz hizmetlerinde 7/24 her zaman yanınızdayız.

BİZE ULAŞIN